FAQ

โทร. 085-4421140

Contract All | Expand All

Q : กระจกที่ใช้ในห้องอาบน้ำเป็นกระจกอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร และ ปลอดภัยแค่ไหน ?

A : กระจกที่ใช้เป็นกระจกเทมเปอร์ ซึ่งมีความแข็งแรงและความปลอดภัยสูงมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะแตกเป็นลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวโพด ซึ่งเป็นกระจกที่เหมาะสมที่สุดในการทำฉากกั้นอาบน้ำ

 

Q : มีวิธีตรวจสอบหรือไม่ว่ากระจกที่นำมาใช้ เป็นกระจกนิรภัยหรือไม่่

A : กระจกเทมเปอร์นั้นถ้ามองจากภายนอกจะเหมือนกระจกธรรมดาไม่แตกต่างกัน วิธีสังเกตุให้ดูบริเวณมุมกระจก ถ้าเป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์นั้นจะมีตีตรา Tempered Glass ถ้าไม่มีตราให้สันนิฐานได้เลยว่าไม่ใช่กระจกเทมเปอร์ ซึ่งกระจกของทาง SiamGlasswork มีตรา Tempered Glass ทุกแผ่นท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

 

Q : สามารถใช้กระจก ลามิเนต (Laminate Glass) แทนกระจกเทมเปอร์ได้หรือไม่่

A : กระจกลามิเนตเป็นกระจก 2 แผ่นที่มีฟีล์มอยู่กึ่งกลาง รวมไปถึงการใช้กระจกเทมเปอร์ 2 แผ่นมาติดกันโดยกึ่งกลางเป็นฟีล์ม ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่การใช้กระจกลามิเนตในห้องน้ำนั้นไม่เหมาะสมเท่ากระจกเทมเปอร์ เนื่องจากมีโอกาสที่น้ำจะซึมระหว่างกระจกทั้งสองแผ่น อีกทั้งยังมีความแข็งแรงน้อยกว่ากระจกเทมเปอร์อีกด้วย

 

Q : ฉากกั้นอาบน้ำสามารถออกแบบให้ตัวกระจกเป็นสีได้หรือไม่

A : ฉากกั้นอาบน้ำโดยปกติจะนิยมทำเป็นกระจกใส แต่สามารถทำเป็นกระจกสีก็ได้ โดยกระจกสีที่นิยมนำมาใช้นั้นจะเป็นกระจกสีเขียว และ สีฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกระจกใสทุกประการแตกต่างกันที่สีเท่านั้น แต่กระจกสีจะมีราคาสูงกว่ากระจกใส

 

Q : กระจกพ่นทราย (ลักษณะเป็นฝ้า) สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

A : สามารถนำมาใช้งานได้ แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการ คือ กระจกฝ้าเกิดจากการนำกระจกมากัด เกิดคราบสกปรกได้ง่ายอีกทั้งยังทำความสะอาดได้ยาก และมีราคาสูงกว่า ทาง Siamglasswork แนะนำให้ใช้สติ๊กเกอร์จะเหมาะสมกว่า เนื่องจากสามารถลอกออกได้ตลอด และยังสามารถเปลี่ยนลายได้ตามความต้องการอีกด้วย

 

Q : อุปกรณ์ฟิตติ้ง , บานพับ , มือจับ ทำจากอะไร

A : อุปกรณ์ทุกชิ้นของ Siamglasswork ทำมาจากสแตนเลสเท่านั้น ซึ่งเป็นสแตนเลสเกรด 304 ซึ่งถือว่าเป็นเกรดค่อนข้างสูง โดยคุณสมบัติไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน โดยจะมีคุณภาพดีกว่าทองเหลืองชุบซึ่งเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเป็นด่างๆ มีโอกาสเป็นสนิม และมีความแข็งแรงน้อยกว่า

 

Q : สแตนเลสมีกี่ประเภท และกี่เกรด

A : สแตนเลสสามารถแบ่งได้เป็น 4 เกรดด้วยกัน คือ 204,216,304,316 ซึ่ง 204,216 เป็นสแตนเลสที่มีโอกาสเป็นสนิม แต่ 304,316 เป็นสแตนเลสเกรดสูงที่ไม่เป็นสนิม

 

Q : การทำความสะอาด ห้องน้ำที่ติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ ทำอย่างไร

A : หลังอาบน้ำควรใช้น้ำเปล่าล้างคราบสบู่ออก โดยควรล้างฉากกั้นอาบน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง โดยกระจกนั้นใช้น้ำเปล่า หรือน้ำยาเช็ดกระจกได้ ในส่วนของอุปกรณ์สแตนเลสนั้นใช้น้ำสบู่อ่อนๆทำความสะอาดได้ โดยห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำกับอุปกรณ์สแตนเลส ถ้าน้ำยาล้างห้องน้ำสัมผัสถูกอุปกรณืสแตนเลสให้ใช้น้ำเปล่าล้างออก

 

Q : มีการรับประกันหรือไม่ และรับประกันนานแค่ไหน ?

A : การรับประกันทาง SiamGlasswork รับประกันในส่วนของอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม